Μπαγκούα

Το Bagua (Pakua ή Palgwae) είναι ένα κινεζικό θρησκευτικό μοτίβο που ενσωματώνει τα οκτώ τρίγραμμα του I Ching, χρησιμοποιούνται στην ταοϊκή κοσμολογία για να αντιπροσωπεύσουν τις θεμελιώδεις αρχές της πραγματικότητας, που θεωρούνται ως μια σειρά από οκτώ αλληλένδετες έννοιες. Συγκεντρώσαμε τους χαρακτήρες Unicode της Bagua σε αυτήν τη σελίδα.